Hệ Sinh Thái Giáo Dục AEGLOBAL

Chung tay thực hiện chiến lược phát triển quốc gia thịnh vượng của Việt Nam.

Tìm hiểu thêm

Dạy học kết hợp (Blended Learning)

Blended Learning – dạy học kết hợp là một cách tiếp cận trong giáo dục thông qua kết hợp các tài liệu giáo dục trực tuyến và cơ hội tương tác trực tiếp với các phương pháp dạy học của lớp học tại chỗ truyền thống.

Xem thêm

Tại sao lựa chọn AEGlobal?

AEGlobal – Tiên phong ứng dụng các mô hình và công nghệ giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Xem thêm

Xu hướng giáo dục toàn cầu

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Giáo dục toàn cầu cũng đang thay đổi nhanh chóng. Các mô hình và phương pháp học tập mới được phát triển dựa trên hướng tiếp cận ứng dụng công nghệ cao.

Xem thêm

Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal – Bản sao số của trường học

Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal là bản sao số của trường học, mỗi đối tượng người dùng khác nhau (học sinh, giáo viên, nhà quản lý) sẽ có các giao diện, tính năng, chức năng/ứng dụng khác nhau. AEGlobal cung cấp hệ sinh thái học tập ứng dụng linh hoạt để tạo ra trải nghiệm dạy và học mà giáo viên và học sinh mong muốn. Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal đầy đủ tính năng, tùy chọn để giải quyết các mục tiêu khác nhau của mỗi mô hình đào tạo, mỗi trường học, mỗi bộ môn và cho từng học sinh.

Các điểm nổi bật của AEGlobal

Tiên phong

Là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng mô hình và công nghệ giáo dục hiện đại (Blended Learning; Adaptive Learning).

Hiện đại

Phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, chuyên nghiệp. Nội dung và tính năng được nâng cấp, cập nhật thường xuyên dựa trên phản hồi của người dùng.

Blended Learning

Kho học liệu số phong phú, đầy đủ, đảm bảo nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018 đáp ứng mô hình dạy học kết hợp (Blended Learning).

Phát triển năng lực cá nhân

Hệ thống bài giảng và bài tập được xây dựng với cấu trúc đặc biệt, đáp ứng được chương trình hóa, phân hóa, cá nhân hóa, học tập định hướng phát triển năng lực.

Quản trị

Quản trị trường học, lớp học, người học theo thời gian thực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đồng nghiệp ảo

Hệ thống là “đồng nghiệp ảo” của giáo viên trong giao bài tập, chấm bài và đánh giá kết quả học tập với sự hỗ trợ của AI.

Quản lý giáo dục – Giảng dạy – Học tập
trong cùng một hệ sinh thái

AEGlobal cung cấp một hệ sinh thái giáo dục thông minh, nơi mỗi một đối tượng đều tìm được vị trí, giải pháp cho các vấn đề trong việc dạy, học và quản lý đào tạo. Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal mang đến cho mỗi đối tượng những trải nghiệm thú vị và những lợi ích to lớn.