Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal

Tại sao lựa chọn AEGLOBAL

Dành cho nhà quản lý

Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal mang đến cho nhà quản lý một giải pháp quản lý giáo dục toàn diện. Nơi nhà quản lý nhận được các thông tin, dữ liệu cho việc quản lý, đưa ra những chiến lược và điều chỉnh phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục của tổ chức.

Hệ sinh thái AEGlobal tự động đánh giá để xuất báo cáo:

  • Đánh giá đầy đủ từng học sinh và lớp học theo quá trình và định kỳ.
  • Đánh giá giáo viên trong suốt quá trình hoạt động.

Dựa trên những thông tin đánh giá, quản lý có thể:

  • Phân tích năng lực và trình độ học sinh theo phạm vi lớp, môn, khối, toàn trường.
  • Phân tích sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập.
  • Phân tích và đánh giá chất lượng đào tạo của trường hoặc tổ chức giáo dục.

Các tính năng dành cho nhà quản lý trên Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal

Tổ chức nhà trường trên hệ sinh thái giáo dục AEGlobal

Thực hiện xây dựng tổ chức mô hình hoạt động giảng dạy trên hệ thống, phân khối, phân lớp… thông qua tài khoản admin

Các tính năng quản trị đào tạo của nhà trường

AEGlobal cung cấp giải pháp quản trị toàn diện của nhà trường đảm bảo quản lí nhà trường đa tầng.

Quản lý kho học liệu số

Quyền truy cập vào các tài nguyên dạy học chung của tổ chức bao gồm thư viện file do AEGlobal cung cấp và tài nguyên của giáo viên.

Quản lý giáo viên, học sinh

Tính năng này cho phép hiệu trưởng xem được danh sách tất cả giáo viên và học viên của trường mình, có thể thay đổi thông tin, phân quyền của tất cả các đối tượng này.

Quản lý vận hành

Tính năng này cho biết các hoạt động đang diễn ra trong tổ chức trường học được lưu vết như thế nào, được thống kê theo thời gian thực.

Báo cáo đào tạo

Tính năng này thực hiện các báo cáo chi tiết về giáo viên, học sinh, khóa học của tổ chức.

Các trường hợp sử dụng điển hình “Dành cho Nhà quản lý”