Hệ SINH THÁI GIÁO DỤC AEGLOBAL

Nội dung chương trình

Môn Toán

Nội dung môn Toán được biên soạn theo cấu trúc chủ đề, bao gồm gần 4000 slide tương tác tự học và hơn 10 000 câu hỏi phân hóa trong ngân hàng câu hỏi, báo quát chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Toán và đáp ứng nội dung của các bộ sách giáo khoa, hướng hỗ trợ đắc lực cho giáo viên để tổ chức các hoạt động dạy học.

Môn Tiếng Việt

Trên hệ sinh thái giáo dục AEGlobal, các slide tương tác môn Tiếng Việt được xây dựng bám sát ngữ liệu các bộ sách giáo khoa, hình thức trình bày hấp dẫn, hiệu ứng đa dạng giúp tăng hứng thú và hiệu quả học tập. Ngoài ra AEGlobal còn cung cấp thêm ngân hàng câu hỏi môn Tiếng Việt phong phú, biên soạn theo cấu trúc chủ đề với ngữ liệu mở rộng, làm phong phú thêm kho ngữ liệu dạy học của giáo viên.

Môn Tiếng Anh

Nội dung môn Tiếng Anh được biên soạn theo cấu trúc chủ đề, bao gồm các slide tương tác tự học và ngân hàng câu hỏi phân hóa, bao quát chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tiếng Anh, cập nhật nội dung các bộ sách tiếng Anh tiên tiến như Oxford, Cambridge, … đồng thời hướng đến các kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế cho học sinh.

Môn Đạo Đức

Đang cập nhật

Môn Tự Nhiên Xã Hội

Đang cập nhật

Môn Lịch Sử Và Địa Lý

Đang cập nhật

Môn Khoa Học

Đang cập nhật