Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal

Các trường hợp sử dụng điển hình - Dành cho giáo viên

Các trường hợp sử dụng điển hình – Dành cho giáo viên

Trong hệ sinh thái AEGlobal, với tài khoản giáo viên, giáo viên có thể tố chức lớp học của mình trên hệ thống với các tính năng tương tự như tổ chức lớp học trực tiếp: thêm học sinh vào lớp, tạo lịch dạy và học, tạo tài nguyên học tập, giao bài tập, kiểm tra, chấm, chữa bài, kiểm tra, đánh giá… Đặc biệt, với kho học liệu phong phú được cung cấp, giáo viên hoàn toàn có thể tổ chức dạy học phân hóa và dạy học đa tương tác ngay trên hệ thống, điều mà giáo viên khó có cơ hội triển khai trên lớp học trực tiếp.

Tổ chức lớp học trên hệ thống

Lớp học trên hệ sinh thái giáo dục AEGlobal được tổ chức với hai đối tượng chính là giáo viên và học sinh, người tổ chức lớp học là giáo viên. Giáo viên có thể dễ dàng sử dụng các tính năng về lớp học trên hệ thống để tổ chức dạy học kết hợp tại lớp học trực tiếp hoặc tại lớp học trực tuyến trên các nền tảng Zoom, Microsoft Team, Google Meet, …

Giáo viên có thể cài đặt thêm các thông tin về lớp học: số buổi học, lịch dạy, thêm/bớt học viên của lớp học trên hệ thống.

Hệ thống cũng cung cấp tính năng tổ chức thảo luận và hỗ trợ giáo viên thực hiện các khảo sát ngắn ngay trong lớp học của mình.

Chuẩn bị trước buổi học – Tạo tài nguyên học tập

Sau khi có lớp học, giáo viên tổ chức khóa học theo các buổi học cụ thể. Cũng giống như lớp học trực tiếp, trước mỗi buổi học, giáo viên cần chuẩn bị kịch bản dạy học và tài liệu học tập cho buổi học đó. Trong hệ sinh thái giáo dục AEGlobal, giáo viên có thể tìm thấy các tài liệu tham khảo từ Thư viên file hoặc tự tạo ra các tài liệu học tập phù hợp với lớp học của mình từ ngân hàng câu hỏi và hệ thống slide tương tác được cung cấp sẵn trên hệ thống.

Một điều thú vị trên hệ sinh thái AEGlobal, đó là không gian ngân hàng câu hỏi và slide tương tác trên hệ thống hoàn toàn là không gian mở, tức là Nhà trường hoặc giáo viên hoàn toàn có thể tạo ra các tài nguyên dạy học cá nhân của riêng mình hoặc của Nhà trường trên hệ thống.

Sau khi tạo ra các tài liệu học tập trong Thư viện file, giáo viên thêm các tài nguyên này vào ngữ liệu dạy học các buổi học của lớp học.

Tổ chức dạy học phân hóa

Với hệ thống ngân hàng câu hỏi phân hóa, giáo viên có thể tổ chức các tiết dạy học phân hóa theo mức độ nhận thức và tốc độ làm bài của học sinh. Đây chính là một trong những điểm mạnh của hệ sinh thái giáo dục AEGlobal, điều mà giáo viên khó có cơ hội để triển khai trong các lớp học đại trà.

Theo dõi đánh giá quá trình học tập của học sinh trên hệ thống

Với các tính năng thông minh, hệ thống hỗ trợ tự động lưu vết hành vi của học sinh trong quá trình tương tác với hệ thống. Giáo viên hoàn toàn có thể quan sát được các lưu vết này khi theo dõi học sinh làm bài trên hệ thống.

Tổ chức kiểm tra đánh giá

Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal cung cấp một ngân hàng đề thi được biên soạn theo ma trận chuẩn, bám sát các yêu cầu cần đạt của chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Giáo viên, Nhà trường có thể sử dụng kho ngân hàng đề thi được cung cấp sẵn này để tổ chức kiểm tra đánh giá định kì cho học sinh theo quy mô lớp học, trường học hoặc rộng hơn. Giáo viên cũng có thể cài đặt các tính năng chuyên biệt cho bài thi tùy thuộc vào mục đích tổ chức thi.

Ngoài ra, trong mỗi buổi học, giáo viên có thể sử dụng hệ thống ngân hàng câu hỏi để tạo ra các đề kiểm tra ngắn, nhằm khảo sát nhanh việc chuẩn bị bài của học sinh trước buổi học hoặc đánh giá mức độ hiểu bài của học sinh sau buổi học.