Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal

Tại sao lựa chọn AEGLOBAL

Dành cho học sinh

Tham gia hệ sinh thái giáo dục AEGlobal, học sinh được tiếp cận với nguồn ngữ liệu học tập chất lượng, mang lại lợi ích học tập tốt nhất.

  • Học sinh được tiếp cận với các nội dung học tập được xây dựng dựa trên khung chương trình chuẩn, được phân cấp từ dễ đến khó để tiếp thu kiến thức từ cơ bản đến luyện tập nâng cao.
  • Đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh: mỗi học sinh có tốc độ và thời gian học tập khác nhau, Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal cho phép học sinh chủ động với thời gian học tập đối với kiến thức và các nhiệm vụ được giao từ giáo viên.
  • Nhận được phản hồi thường xuyên từ giáo viên và kết quả của mình.
  • Học sinh có thể tự theo dõi, đánh giá quá trình học giúp tự định hướng, điều chỉnh tốc độ và cách học của họ, cũng như những kiến thức cần được luyện tập, bổ sung.
  • Tương tác trực tiếp với giáo viên về nhu cầu hướng dẫn, kiến thức cần được bổ sung.
  • Trao quyền chủ động trong quá trình học tập giúp nâng cao tính lự tập, tự giác trong học tập.

Các tính năng dành cho học sinh trên Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal

Lựa chọn lớp học

Học sinh có thể lựa chọn được lớp học dễ dàng trong mục “Lớp học của tôi”.

Lựa chọn nội dung học tập trong lớp

Dễ dàng lựa chọn nội dung học tập trong học theo các buổi học, nội dung học được cung cấp trong lớp học.

Truy cập vào dữ liệu của lớp học

Cho phép xem các tài liệu, làm các phiếu bài tập theo hướng dẫn của giáo viên hoặc tự làm trước ở nhà

Tương tác với dữ liệu trong lớp học

Học sinh có thể tương tác với 03 loại dữ liệu thường được tích hợp sẵn trong lớp học: Tài liệu lý thuyết, phiếu bài tập, slide tương tác.

Thảo luận

Có thể thực hiện thảo luận về nội dung bài học, đưa ra ý kiến bằng cách thảo chung hoặc thảo luận riêng với giáo viên.

Thực hiện kiểm tra, đánh giá

Học sinh có thể thực hiện các bài thi được tổ chức trên hệ thống theo các quy mô khác nhau: cấp lớp, cấp trường, cấp quận/huyện. cấp tỉnh/thành phố.

Các trường hợp sử dụng điển hình “Dành cho Học sinh”