Hệ SINH THÁI GIÁO DỤC AEGLOBAL

Nội dung chương trình

Môn Toán

Trên hệ sinh thái giáo dục AEGlobal, nội dung môn Toán được biên soạn theo cấu trúc chủ đề, bao gồm các slide tương tác tự học và ngân hàng câu hỏi phân hóa, báo quát chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Toán và đáp ứng nội dung của các bộ sách giáo khoa, hỗ trợ đắc lực cho giáo viên để tổ chức các hoạt động dạy học.

Môn Tiếng Việt

Trên hệ sinh thái giáo dục AEGlobal, nội dung môn Ngữ văn được xây dựng bám sát ngữ liệu các bộ sách giáo khoa, đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tiếp cận theo các năng lực thành phần của môn học như năng lực đọc hiểu, năng lực nghe nói, năng lực viết, …. Kho nội dung phong phú giúp giáo viên dễ dàng khai thác và triển khai theo ý đồ dạy học của mình.

Môn Tiếng Anh

Nội dung môn Tiếng Anh được biên soạn theo cấu trúc chủ đề, với ngân hàng câu hỏi phân hóa, bao quát chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tiếng Anh, cập nhật nội dung các bộ sách tiếng Anh tiên tiến như Oxford, Cambridge, … đồng thời hướng đến các kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế cho học sinh.

Môn giáo dục công dân

Đang cập nhật

Môn Lịch Sử Và Địa Lý

Đang cập nhật

Môn khoa học tự nhiên

Đang cập nhật