Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal

Tại sao lựa chọn AEGLOBAL

Dành cho phụ huynh

Đồng hành cùng con

Phụ huynh có thể đồng hành con mà không cần gây áp lực lên con thông qua việc chủ động kiểm tra, theo dõi quá trình học tập của con trong hệ thống.

  • Xem thông tin của con
  • Xem thông tin về các lớp học, môn học và tiến trình học tập của con
  • Xem các báo cáo về việc học của con, biểu đồ phân bố năng lực của quá trình học tập
  • Xem các tương tác của con với giáo viên, bạn học
  • Tương tác với giáo viên, nhà trường thông qua hệ thống