Hệ Sinh Thái Giáo Dục AEGLOBAL

Hệ sinh thái giáo dục AEGLobal – Bản sao số của trường học

Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal – Bản sao số của trường học

Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal là bản sao số của trường học, mỗi đối tượng người dùng khác nhau (học sinh, giáo viên, nhà quản lý) sẽ có các giao diện, tính năng, chức năng/ứng dụng khác nhau. AEGlobal cung cấp hệ sinh thái học tập ứng dụng linh hoạt để tạo ra trải nghiệm dạy và học mà giáo viên và học sinh mong muốn. Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal đầy đủ tính năng, tùy chọn để giải quyết các mục tiêu khác nhau của mỗi mô hình đào tạo, mỗi trường học, mỗi bộ môn và cho từng học sinh.

Tải Tài Liệu

Đối tượng hướng đến của hệ sinh thái AEGlobal

Dành cho

Nhà quản lý

AEGlobal hỗ trợ quản lý địa phương, quản trị đào tạo tại nhà trường, quản trị đánh giá giáo viên và học sinh, đánh giá chất lượng quá trình dạy học, đánh giá chất lượng giờ dạy, kết quả học tập, đánh giá chất lượng đề thi theo lý thuyết IRT.

Dành cho

Giáo viên

AEGlobal hỗ trợ tổ chức dạy học, phát triển khóa học riêng, thi theo chuẩn trong nước và quốc tế, tổ chức dạy học kết hợp (Blended Learning), sinh hoạt chuyên môn, đánh giá học sinh theo thời gian thực .

Dành cho

Học sinh

AEGlobal hỗ trợ tự học theo nhu cầu, học đa dạng, đánh giá năng lực trong suốt quá trình học tập, thi theo chuẩn trong nước và quốc tế, học có hướng dẫn của giáo viên, xã hội học tập.

Trụ cột của hệ sinh thái giáo dục AEGlobal

Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal cung cấp cho giáo viên và các nhà trường một kho học liệu số đầy đủ, đa dạng, bao gồm hệ thống bài giảng và ngân hàng câu hỏi, đáp ứng yêu cầu tương tác hóa, phân hóa.

Tìm hiểu thêm

Hệ sinh thái AEGlobal cung cấp một giải phápvề kiểm tra đánh giá học sinh một cách toàn diện, theo định hướng phát triển năng lực, phù hợp với các thông tư hướng dẫn kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tìm hiểu thêm

Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal cung cấp công cụ quản trị dạy và học giúp Nhà trường và các cấp quản lí giáo dục quản lí chất lượng dạy học hiệu quả, kiểm tra đánh giá diện rộng và xuất báo cáo linh hoạt. Từ đó nâng cao chất lượng của hệ thống giáo dục.

Tìm hiểu thêm

Tính năng dành cho Giáo viên

Tạo nguồn tài nguyên cho lớp học

Tạo nguồn tài nguyên cho lớp học

Giáo viên dễ dàng tạo nguồn tài nguyên cho lớp học theo khung chương trình học tập bằng cách tạo ra slide tương tác, phiếu bài tập, đề thi.

Xem video
Tạo lớp học

Tạo lớp học

Giáo viên có thể tạo lớp học dễ dàng và có nhiều công cụ để quản lý lớp học: thêm học sinh vào lớp học, thời gian, thêm học liệu, số buổi dạy, chế độ làm bài tập, bài thi, tiêu chuẩn đánh giá đạt của lớp học.

Xem video
Tổ chức dạy học phân hóa

Tổ chức dạy học phân hóa

Giáo viên có thể thực hiện việc phân nhóm bài tập cho từng nhóm đối tượng học sinh khác nhau trong lớp.

Xem video
Tổ chức kiểm tra đánh giá

Tổ chức kiểm tra đánh giá

Ngoài phần đánh giá qua phiếu bài tập, giáo viên có thể tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi dễ dàng trên hệ thống.

Xem video
Thảo luận trực tuyến

Thảo luận trực tuyến

Giáo viên có thể thảo luận trực tuyến đối với các đối khác trong hệ thống, có thể thực hiện thảo luận chung hoặc thảo luận riêng.

Xem video
Khảo sát

Khảo sát

Tính năng khảo sát cho phép giáo viên tạo nên các bài khảo sát phục vụ hoạt động đánh giá chất lượng đào tạo của đơn vị, thu thập nhu cầu đào tạo.

Xem video

Tính năng dành cho Học sinh

Lựa chọn lớp học

Lựa chọn lớp học

Học sinh có thể lựa chọn được lớp học dễ dàng trong mục “Lớp học của tôi”.

Xem video
Lựa chọn nội dung học tập trong lớp học

Lựa chọn nội dung học tập trong lớp học

Dễ dàng lựa chọn nội dung học tập trong học theo các buổi học, nội dung học được cung cấp trong lớp học.

Xem video
Truy cập vào dữ liệu của lớp học

Truy cập vào dữ liệu của lớp học

Cho phép xem các tài liệu, làm các phiếu bài tập theo hướng dẫn của giáo viên hoặc tự làm trước ở nhà

Xem video
Học tập, tương tác với dữ liệu của lớp học

Học tập, tương tác với dữ liệu của lớp học

Học sinh có thể tương tác với 03 loại dữ liệu thường được tích hợp sẵn trong lớp học: Tài liệu lý thuyết, phiếu bài tập, slide tương tác.

Xem video
Thảo luận, đóng góp ý kiến

Thảo luận, đóng góp ý kiến

Có thể thực hiện thảo luận về nội dung bài học, đưa ra ý kiến bằng cách thảo chung hoặc thảo luận riêng với giáo viên.

Xem video
Thực hiện kiểm tra, đánh giá

Thực hiện kiểm tra, đánh giá

Học sinh có thể thực hiện các bài thi được tổ chức trên hệ thống theo các quy mô khác nhau: cấp lớp, cấp trường, cấp quận/huyện. cấp tỉnh/thành phố.

Xem video

Tính năng dành cho Quản lý

Tổ chức nhà trường trên Hệ sinh thái giao dục AEGlobal

Tổ chức nhà trường trên Hệ sinh thái giao dục AEGlobal

Thực hiện xây dựng tổ chức mô hình hoạt động giảng dạy trên hệ thống, phân khối, phân lớp… thông qua tài khoản admin

Xem video
Các tính năng quản trị đào tạo của nhà trường

Các tính năng quản trị đào tạo của nhà trường

AEGlobal cung cấp giải pháp quản trị toàn diện của nhà trường đảm bảo quản lí nhà trường đa tầng.

Xem video
Quản lý kho học liệu số

Quản lý kho học liệu số

Quyền truy cập vào các tài nguyên dạy học chung của tổ chức bao gồm thư viện file do AEGlobal cung cấp và tài nguyên của giáo viên.

Xem video
Quản lý giáo viên, học sinh

Quản lý giáo viên, học sinh

Tính năng này cho phép hiệu trưởng xem được danh sách tất cả giáo viên và học viên của trường mình, có thể thay đổi thông tin, phân quyền của tất cả các đối tượng này.

Xem video
Quản lý vận hành

Quản lý vận hành

Tính năng này cho biết các hoạt động đang diễn ra trong tổ chức trường học được lưu vết như thế nào, được thống kê theo thời gian thực.

Xem video
Báo cáo đào tạo

Báo cáo đào tạo

Tính năng này thực hiện các báo cáo chi tiết về giáo viên, học sinh, khóa học của tổ chức.

Xem video

Nền tảng công nghệ

Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Công nghệ điện toán đám mây cho phép đóng gói các ứng dụng trong hệ sinh thái giáo dục AEGlobal, di động, có thể mở rộng và linh hoạt sử dụng, triển khai ở bất kỳ đâu và mở rộng với bất cứ quy mô nào mà không cần thiết kế, kiến trúc lại.

Công nghệ AI được ứng dụng trong các công việc như thu thập dữ liệu đưa ra những báo cáo theo thời gian thực phục vụ cho việc quản trị, đóng vai trò như một trợ lý ảo hỗ trợ các công việc chuyên môn.

Tìm hiểu thêm

Hội đồng khoa học và đội ngũ chuyên gia xây dựng nội dung

AEGlobal được cố vấn và dẫn dắt về chuyên môn bởi Hội đồng khoa học AEGlobal, bao gồm các chuyên gia đầu ngành trong giáo dục có nhiều thành tựu và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

Nội dung chương trình của Hệ sinh thái AEGlobal được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc xây dựng và biên tập nội dung.

Tìm hiểu thêm Đội ngũ chuyên gia