Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal

Các trường hợp sử dụng điển hình - Dành cho học sinh

Các trường hợp sử dụng điển hình – Dành cho học sinh

Trong hệ sinh thái giáo dục AEGlobal, mỗi học sinh được cấp một tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Với tài khoản được cấp, học sinh có thể tham gia vào lớp học và thực hiện các hoạt động học tập trong lớp học cũng như tương tác với giáo viên và các bạn khác trong lớp tương tự như lớp học trực tiếp.

Tham gia vào lớp học

Có hai cách để học sinh tham gia vào lớp học, đó là tham gia vào lớp học có sẵn trong danh sách lớp hoặc tham gia vào lớp học bằng code mời học viên do giáo viên gửi.

Truy cập và tương tác với tài nguyên lớp học

Với mỗi buổi học, giáo viên sẽ tạo ra các tài nguyên cho buổi học đó. Tài nguyên cho mỗi buổi học có thể là một file tài liệu dạng pdf, một phiếu bài tập hoặc một slide tương tác. Mỗi loại tài nguyên học tập có mục đích sử dụng khác nhau và có cách thức tương tác khác nhau.

Thảo luận trong lớp học

Nếu học sinh muốn có những trao đổi chung/riêng với các thành viên của lớp học hoặc có những nhận xét, góp ý hoặc thắc mắc về nội dung học tập, về lớp học có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trên hệ thống thông qua tính năng Thảo luận. Hệ thống cũng hỗ trợ đính kèm các file dạng ảnh hoặc video để gửi kèm cùng bình luận.

Tham gia thi trên hệ thống

Tham gia vào hệ sinh thái AEGlobal, học sinh có thể tham gia vào các kì thi định kì theo cấp lớp, các trường, cấp quận/huyện, tỉnh/thành phố; các kì đánh giá năng lực theo nhiều quy mô khác nhau, đáp ứng các chuẩn năng lực trong nước và quốc tế.