HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC AEGLOBAL

Hệ thống kiểm tra và đánh giá

Hệ thống kiểm tra đánh giá – Công cụ đánh giá toàn diện

Kiểm tra đánh giá là một trong những khâu quan trọng không thể thiếu và là động lực của quá trình dạy học. Đánh giá được tiến hành thường xuyên liên tục trong suốt quá trình dạy học sẽ cung cấp những phản hồi kịp thời giúp điều chỉnh hoạt động dạy học sao cho phù hợp với mục tiêu. Đối với HS, việc đánh giá thường xuyên kích thích hoạt động học tập, cung cấp phản hồi để họ tự điều chỉnh quá trình học tập. Đối với giáo viên, việc đánh giá học sinh cung cấp những thông tin cần thiết giúp người thầy xác định được đúng điểm xuất phát hoặc điểm kế tiếp của quá trình dạy học.

Kể từ khi áp dụng chương trình GDPT 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các thông tư 22 và 27 để hướng dẫn về kiểm tra đánh giá cho học sinh tiểu học, THCS và THPT, ở đó nhấn mạnh mục đích của đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT để hướng dẫn hoạt động học tập và điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Như vậy việc kiểm tra đánh giá không chỉ dừng lại ở đánh giá xếp loại mà còn để thực hiện chức năng điều chỉnh hành vi, đây mới đúng là mục đích chính của việc đánh giá. Ngoài việc đánh giá kết quả, thông tư cũng nhấn mạnh được việc đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, tức là việc theo dõi hành vi và đánh giá quá trình học tập, ghi nhận sự tiến bộ của học sinh trong suốt quá trình là một yếu tố quan trọng trong khâu kiểm tra, đánh giá.

Như vậy có thể thấy rằng khi tiếp cận kiểm tra đánh giá theo Chương trình GDPT 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã định hướng đến việc đánh giá toàn diện, chứ không chỉ dừng lại ở đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Thiết nghĩ nếu có một công cụ đánh giá mà vừa có thể tự động cung cấp cho giáo viên các thông số về quá trình học tập của học sinh theo thời gian thực, vừa có cơ sở dữ liệu để phục vụ việc tổ chức và lưu kết quả được các hoạt động kiểm tra đánh giá định kì của học sinh thì đó sẽ là một công cụ hoàn hảo để giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, học sinh được đánh giá khách quan, công bằng và hiệu quả, từ đó hạn chế các kết quả sai lệch trong đánh giá.

Hệ sinh thái AEGlobal hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và đồng thời thể hiện sự ưu việt của một công cụ kiểm tra đánh giá toàn diện, có sự tư vấn chuyên môn sâu của các nhà hoạch định và nghiên cứu giáo dục.

Điều này được thể hiện ở Ngân hàng đề thi phong phú, Lưu vết hành vi, Tiếp cận năng lực

Ngân hàng đề thi phong phú

Hệ sinh thái AEGlobal cung cấp một ngân hàng câu hỏi và ngân hàng đề thi phong phú cho mỗi môn học ở từng cấp lớp.

Với ngân hàng câu hỏi, giáo viên có thể tạo ra các đề kiểm tra ngắn theo chủ đề để kiểm tra nhanh ngay tại lớp, phục vụ việc đánh giá thường xuyên.

Với ngân hàng đề thi, ngân hàng đề đã được xây dựng theo ma trận bám sát các yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT và yêu cầu kiểm tra đánh giá theo thông tư. Từng câu hỏi trong ngân hàng đều được chuẩn hóa, hệ thống hỗ trợ việc tạo đề ngẫu nhiên và trộn đề để sinh ra các mã đề khác nhau. Các cơ sở giáo dục có thể sử dụng ngân hàng đề thi này để tổ chức đánh giá định kì học sinh trên quy mô lớn.

Lưu vết hành vi

Khi tổ chức dạy học trực tiếp, giáo viên thường xuyên gặp khó khăn trong việc đánh giá quá trình, bởi việc lưu vết hành vi của học sinh trong quá trình học tập giáo viên đều phải thực hiện thủ công. Trong bối cảnh lớp học đông, thiếu công cụ hỗ trợ như vậy, giáo viên khó có thể theo dõi sát quá trình học tập của từng học sinh để kịp thời nhắc nhờ, điều chỉnh.

Tuy nhiên, khi tổ chức dạy học và đánh giá trên hệ sinh thái giáo dục AEGlobal, nhờ sức mạnh của công nghệ, hệ thống với các tính năng thông minh sẽ lưu vết toàn bộ hoạt động của học sinh trong quá trình tương tác trên hệ thống theo thời gian thực, bao gồm: thời gian truy cập, thời gian hoàn thành các phiếu bài tập, điểm số, số lần làm bài, biểu đồ đánh giá sự tiến bộ, … Từ đó giúp giáo viên không những tiết kiệm được rất nhiều thời gian mà còn có được kết quả đánh giá chính xác, báo cáo khoa học, khách quan

Tiếp cận năng lực

Ưu điểm nổi trội của việc kiểm tra đánh giá trên hệ sinh thái giáo dục AEGlobal là kết quả đánh giá có thể trả ra dưới dạng biểu đồ năng lực, tức là sẽ cho giáo viên, học sinh và phụ huynh biết các mức độ năng lực thành phần của học sinh, từ đó hướng đến việc tổ chức dạy học phân hóa để giúp học sinh khắc phục những năng lực hạn chế, đồng thời phát huy thế mạnh của mình. Có làm được như vậy thì việc đánh giá mới trở nên thiết thực và có giá trị với chính người học, chủ thể của quá trình dạy học và đổi mới.